Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Bristande omsorg leder till vite

Ett vite väntar Frösunda omsorg som driver gruppboenden i Falkenbergs kommun. Socialförvaltningen har tagit beslut om denna påföljd då företaget inte klarar av att tillgodose en brukares behov.

I januari 2017 hörde anhöriga av sig till kommunen. De var missnöjda med omsorgen på den gruppbostad i Frösunda omsorgs regi där deras närstående fått en lägenhet.

Handlingsplanen efterföljs inte

Efter dialog med utföraren upprättades en handlingsplan med åtgärder som skulle leda till att omsorgen förbättrades. I kontakt med anhöriga framkom det senare att handlingsplanen inte följts av omsorgspersonalen.

Under året har sedan flera möten med socialförvaltningen, utföraren, anhöriga och gode man hållits och nya handlingsplaner har arbetats fram. Men verksamheten har ändå inte lyckats komma tillrätta med problemet.

Vite på 44 800 kronor per vecka

Nu åläggs Frösunda omsorg att betala 44 800 kronor per vecka så länge bristerna kvarstår.

– Vi gör bedömningen att det krävs ett vite för att vi ska komma vidare i processen. Vårt kvalitets- och utredningsarbete har bekräftat de påtalade bristerna och när företaget inte lyckas åtgärda dem är det vårt ansvar att se till att detta sker, säger socialchef Johan Klingborg.

 

Sidan uppdaterad: 2017-12-08