Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Socialchef Johan Klingborg står framför de inbjudna Slöingeborna.

Socialchef Johan Klingborg inledde mötet med att berätta om hur kommunen arbetar för att hitta bra boendelösningar för kommunplacerade.

Slöingebor fick möjlighet att ställa frågor om nybyggnation

I torsdags bjöd Falkenbergs kommun in till ett informationsmöte om nybyggnationen av tolv lägenheter i Slöinge. Ett 30-tal närboende samt representanter från kommunen samlades i matsalen på Slöingeskolan.

Under 2018 ska Fabo bygga tolv nya lägenheter utmed Almgatan i Slöinge. Åtta av dem kommer att vikas åt personer som blivit beviljade uppehållstillstånd i Sverige och kommunplacerats i Falkenberg. I torsdags kväll bjöd Falkenbergs kommun in till ett informationsmöte i Slöinge för att berätta om projektet och svara på frågor från närboende och andra intresserade.

Bra boendelösningar för kommunplacerade

Socialchef Johan Klingborg öppnade mötet. Han berättade bland annat om Migrationsverkets regler, kommunens skyldigheter och hur Falkenbergs kommun sedan 2015 systematiskt arbetat för att hitta bra boendelösningar för kommunplacerade.

Christian Kylin, vd för Fabo, tog sedan vid och berättade om hur Fabo resonerat kring placeringen av de två planerade fastigheterna och byggnadernas utformning. Martin Lövström, utredare på barn- och utbildningsförvaltningen pratade om frågor rörande skola och förskola och socialnämndens ordförande Rie Boulund kunde svara på frågor ur ett politiskt perspektiv.

Frågor kring placeringen av lägenheterna

De Slöingebor som deltog på mötet var generellt positivt inställda till att få fler invånare i samhället, men ställde sig tveksamma till placeringen av lägenheterna, bland annat med hänsyn till trafiksituationen. De poängterade även vikten av att skapa en fin och ändamålsenlig utemiljö samt att fastigheterna måste få en trevlig utformning som passar in med kringliggande bebyggelse. De föräldrar som var på plats var oroliga över att inflyttningen skulle leda till större klasser på skola och förskola.

Sidan uppdaterad: 2017-11-27