Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.
Rie Boulund (M), ordförande i socialnämnden, klipper bandet. Till höger om henne står Laila Claesson, enhetschef inom socialpsykiatrin. De står utomhus. Solen skiner.

Rie Boulund (M), ordförande i socialnämnden, klipper bandet. Till höger om henne står Laila Claesson, enhetschef inom socialpsykiatrin.

Fjällvråken invigt

Nu har Falkenbergs kommun fått fler platser för personer som behöver stöd i sin vardag på grund av sin psykiska hälsa.

– Det har blivit en ökad efterfrågan på den här typen av boende och det kan vi nu möta upp på ett bättre sätt. Genom det stöd som erbjuds fungerar vardagen med jobb, studier eller annan sysselsättning mycket bättre, säger Laila Claesson, enhetschef på socialpsykiatrin.

Det är Fjällvråken, sex nya lägenheter och en gemensamhetslokal på Batterivägen 6, som öppnar.

Sedan tidigare finns 7 lägenheter på Rimmarevägen 48 och 5 lägenheter på Falkenerarevägen 37. De som får hyra bostad och får stöd, har det efter beslut som grundar sig i socialtjänstlagen eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Totalt finns nu 18 platser.

Priorieterat mål

Då behovet av den här typen av lägenheter ökat, var fler platser ett prioriterat mål för socialnämnden under 2016. När de nya lägenheterna invigdes fanns bland andra socialnämndens ordförande Rie Boulund, socialchef Johan Klingborg och personal finns på plats.

–  Vi är glada att vi fått till stånd de här lägenheterna till den här prioriterade målgruppen. De ligger bra – nära stan men ändå avskilt och privat. Planen är att det ska bli fler platser framöver, säger Ria Bolund (M).

Andra typer av stöd

För personer som klarar att bo själva men ändå har ett visst behov av stöd finns olika alternativ.

– Det är många som behöver stöd under en period i livet. Vissa längre, andra kortare. Vår utmaning är att nå ut, inte minst till unga. Tidiga insatser gör stor nytta för den enskilde och underlättar för anhöriga, säger Laila Claesson.

Sidan uppdaterad: 2017-06-20