Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Från kladdlappar och stress till säkerhet och delaktighet

Under de senaste åren har hemtjänsten i Falkenberg radikalt förändrat sitt arbetssätt. Deras mobila arbetsmetoder får nog kallas revolutionerande. Nu börjar även hemsjukvården och särskilt boende arbeta mobilt.

All hemtjänstpersonal har en smartphone där de ser brukarnas insatser och dokumenterar sina besök på plats. Detta minskar stressen och ökar både delaktigheten och säkerheten för våra brukare. Personalen behöver sällan logga in en dator, utan kommunicerar istället med arbetslaget och ledningen på ett enkelt och säkert sätt i "Intraphone".


Även hemsjukvården har genomfört stora förändringar. De har bytt verksamhetssystem från gamla "Magna Cura" till "Combine" och lagt in alla signeringslistor för medicin och delegeringar i ett nytt system som heter "Appva". Manuellt efterarbete och kladdiga papperslistor är borta.


I dagarna kliver även våra medarbetare inom särskilt boende på tåget mot mobiliteten. De har, liksom hemtjänsten, börjat signera läkemedel digitalt i sina telefoner. Det finns redan en efterfrågan på fler av de funktioner och möjligheter som hemtjänsten har i sina smartphones. Detta är ett kvitto på att personalen upplever digitaliseringen som något positivt!

Sidan uppdaterad: 2017-03-06