Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Erfarenhetsutbyte för ett förbättrat integrationsarbete

Studiebesök i Solna, besökare från Falkenbergs kommun

Delar av Falkenbergs politiska ledning och ett antal tjänstemän som ansvarar för integrationsfrågan i kommunen har i veckan varit på studiebesök i Solna.

Syftet med studiebesöket har varit att dra lärdomar av Solna som är en av de kommuner i Sverige som lyckats bra i sitt arbete för en fungerande integration. De deltagare som följde med från Falkenberg är personer som alla på ett eller annat sätt har och kommer ha en viktig roll i att forma integrationsarbetet i Falkenbergs kommun, bland annat genom den så kallade Falkenbergsmodellen för integration.

Tidigare i år har Falkenbergs kommun haft besök av och besökt Trelleborg på samma tema.

Värdar från Solna: Arion Chryssafis (M), kommunalråd, Lars Rådén (M), kommunalråd

Deltagare:
Marcelle Farjallah (S)
Lars Fagerström (L), KS integrationsberedning
Rie Boulund (M), ordf. socialnämnden
Johan Klingborg, socialchef
Anneli Ask, projektledare Falkenbergsmodellen
Mustapha Radi, arbetsmarknadschef
Tore Holmefalk (C)
Filip Bertilsson (M), ordf. KS integrationsberedning

Sidan uppdaterad: 2016-11-17