Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nytt boende på Slätten för att möta stärkt lagkrav

Sveriges kommuner har sedan i våras ett stärkt lagkrav att ordna med boende för de som fått permanent uppehållstillstånd i Sverige. I Falkenbergs kommun har man bland annat löst bostadsbehovet genom nybyggnation i Långås och genom modulhus på Slätten. Inflyttning på Slätten sker i början av september.

Modulboendet på Slätten är till för personer som sökt asyl och fått permanent uppehållstillstånd i Sverige samt blivit kommunplacerade i Falkenberg.

- Slätten är ett bra område som ger goda möjligheter till en fungerande integration. Vi tittar även på fler bostadslösningar i andra delar av kommunen, säger Johan Klingborg, socialchef i Falkenbergs kommun. 

Falkenbergs kommun har informationsmöte för boende på Slätten. Johan Klingborg är socialchef.

Informationsmöte för närboende på Slätten 

Under gårdagen höll kommunen ett särskilt informationsmöte för ett 40-tal inbjudna närboende på Slätten.

- Det är tuffa lagkrav för oss som kommun i den här frågan. Vi på socialförvaltningen har haft fokus på att lösa den akuta boendesituationen för att inte bryta mot lagen. Vi har medvetet hållit en låg profil för att inte riskera projektet. Jag beklagar att informationen varit knapphändig. Nu när alla praktiska förutsättningar är på plats är det enklare för oss att informera om läget,säger Johan Klingborg.

Startboende

Det nya boendet på Slätten omfattar 25 små lägenheter. Varje lägenhet har ett rum och kök och en bostadsyta på 25 kvadratmeter. Inflyttningen sker i början av september. 

- Den här typen av boende ser vi som ett startboende. Av erfarenhet vet vi att man som ny svensk snabbt vill komma ut i samhället och välja sitt eget boende. Vi planerar för ensamhushåll, men kan komma att behöva använda boendet även för mindre familjer, säger Johan Klingborg. 

Bostäder för kommunplacerade på Slätten

Tillfälligt bygglov

Enligt detaljplanen är området på Slätten där modulhuset är placerat tänkt att användas för villatomter. Nuvarande lösning är ett tillfälligt bygglov som sträcker sig över 10 år med möjlighet till förlängning i 5 år.

- Det innebär rent praktiskt att vi kommer ta bort bostadsmodulerna och återställa marken när bygglovet har upphört att gälla, och därefter kommer marken att kunna användas som det ursprungligen var tänkt, säger Linus Redevall, byggprojektledare på Falkenbergs kommun.

Samarbete med Fabo

Det är kommunens bostadsbolag Fabo som arrenderar fastigheten på Slätten, men det är socialförvaltningen som fördelar hyreskontrakten och har besiktningsansvar. Bostadsbyggnationen finansieras av de pengar som kommunen får av staten för flyktingmottagandet.

Fakta om kommunplacering och uppehållstillstånd

Ett permanent uppehållstillstånd innebär att man har rätt att bo och arbeta i Sverige på samma villkor som alla andra som är bosatta här. Alla kommuner får nya kommuninvånare tilldeladetill sig via Migrationsverket. Det kallas kommunplacering. I år kommer Falkenberg att ta emot 79 personer med permanent uppehållstillstånd. Nästa år räknar kommunen med att ta emot ytterligare upp till 150 nya kommunplaceringar.

Utöver boendeansvaret har kommunen även ansvar för uppehälle, svenskundervisning för vuxna, barnomsorg, grundskoleundervisning samt kultur- och fritidsaktiviteter.

Sidan uppdaterad: 2016-08-25