Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nytt inspirationsrum för äldre väcker nya tankar

Digitaliseringen kan öka tryggheten för de äldre i kommunen. Nu smygstartar Falkenbergs kommun ett inspirationsrum på Mötesplats Mölle där ny välfärdsteknik visas upp.
– Jag hoppas att fler kan inspireras av lösningar som gör vardagen säkrare och enklare, säger Kjell Lundblad, socialförvaltningens IT-utvecklare i Falkenbergs kommun.

På plats finns det olika trygghetstjänster. Satsningen är en del i Falkenbergs kommuns samarbete med Högskolan i Halmstad om hur digitala lösningar kan hjälpa äldre.

– Vi vill visa hur man kan arbeta med digital teknik idag, men också vad man utvecklar för morgondagen. Framförallt vill vi lyssna på våra äldre och personalen för att förstå hur vi ska arbeta med välfärdsteknik i framtiden, säger Kjell Lundblad, IT-utvecklare vid Falkenbergs kommun.
Framåt hösten kommer rummet att vara tillgängligt för allmänheten.

Nya möjligheter för personalen

De digitala trygghetstjänsterna ger också personalen möjlighet att fokusera på andra arbetsuppgifter.

– Genom att använda välfärdsteknik frigör vi tid för personalen att arbeta mer med uppgifter som ger brukaren ett större värde, säger Birgitta Lomander Johansson, avdelningschef IT och verksamhetsstöd vid socialförvaltningen.

Politisk enighet

Bakom satsningen på ett inspirationsrum på Möteplats Mölle finns en politik enighet.
– Vi i Falkenberg är i ett spännande skede nu och digitaliseringen ger oss alla nya möjligheter, säger Rie Boulund (M), socialnämndens ordförande.

Det här är välfärdsteknik

  • Exempel på välfärdsteknik är digitala trygghetslarm och sensorer för påminnelser.
  • Kan användas av personen själv, en närstående, personal eller någon annan i personens närhet.
  • Ett mål med användningen av välfärdsteknik är högre kvalitet och effektivitet i vård och omsorg på samhällsnivå.
    Källa: Socialstyrelsen
Sidan uppdaterad: 2016-06-15