Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Räddningstjänsten får ansvar för alla hemtjänstens larm

Socialnämnden slår ihop hemtjänstens larmpatruller kring den 1 november. Snart går trygghetslarmet alltid till Räddningstjänsten Väst. I dag är det olika huvudmän på dagen och på natten.

– Vi fattade beslutet för att förbättra för dem som har hemtjänst. Hela socialnämnden ställde sig bakom beslutet, säger Rie Boulund (M), ordförande i socialnämnden.

Det gamla upplägget går ut på att den som har hemtjänst och har trygghetslarm hjälp från två olika håll:

  • kommunens egenregi om man trycker på sin larmknapp dagtid
  • larmpatrull från Räddningstjänsten Väst om man trycker på sin larmknapp nattetid

Efter förändringen kommer larmen alltid gå till Räddningstjänsten Väst.

Johan Klingborg, socialchef, tycker att beslutet som togs i maj är bra.

– Räddningstjänsten är experter på larm och beredskap. De har också andra möjligheter än oss att följa den tekniska utvecklingen. Räddningstjänsten arbetar också förebyggande på ett annat sätt än vi har möjlighet till. Många olyckor och tillbud i hemmet kan undvikas tack vare det, säger han.

Tanken är att förändringen ska genomföras så fort det är praktiskt möjligt. Flera praktiska detaljer återstår. Klart är att alla som i dag arbetar inom kommunens egenregi, kommer att få erbjudande om fortsatt arbete.

Beslutet påverkar inte hemtjänstens arbete med daglig omsorg.

– Det kommer att fortsätta precis som vanligt. De som har hemtjänst ska inte märka någon skillnad i sin vardag. Servicen blir densamma, säger Johan Klingborg.

Sidan uppdaterad: 2016-09-07