Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Brandtillbud på hem för ensamkommande

Det har varit ett brandtillbud i natt på ett av kommunens boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Brandtillbudet orsakade varken några personskador eller några skador på fastigheten.

- Det är en stol som brunnit inne i uppehållsrummet som ligger i anslutning till en boendeavdelning. Branden kunde snabbt och rådigt släckas av en av våra ungdomar, säger Jennie Hansson, verksamhetsledare på boendet.

Räddningstjänst och polis har varit på plats. Polisens tekniker bedömer att branden var anlagd.

- Vi vet idag inte vem som startat branden eller varför. En polisutredning är inledd, säger Jennie Hansson.

Boendet är ett så kallat HVB-hem som kommunen driver i egen regi. HVB står för ”hem för vård eller boende” där de boende har tillsyn dygnet runt.

Fakta om stödet för ensamkommande barn och ungdomar

I mottagande av ensamkommande barn och ungdomar är flera myndigheter berörda. Migrationsverket, länsstyrelserna, kommuner och landsting ansvarar för olika delar.

Som kommun ansvarar vi för ensamkommande barn och ungdomars mottagande, omsorg och boendelänk till annan webbplats. Ansvaret gäller både asylsökande barn och barn som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Det rör sig om barn och ungdomar utan medföljande förälder eller annan legal vårdnadshavare som kommit till Sverige för att ansöka om asyl.

Barnen som kommer till Falkenberg får bo på olika sätt, beroende på vad deras behov är: vård (för fysiska sjukdomar eller psykiska besvär), omsorg (mat, sömn, trygghet och annat barn behöver) eller båda delarna.

Det finns tre olika sätt att placera barnen och ungdomarna:

  • Privatplacering, när barnet bor hos en släkting. I de fallen är kommunens ansvar att säkerställa att barnets omsorg garanteras. Detta sker endast när barnet enbart behöver omsorg.
  • Familjehem, när barnet bor hos en familj, antingen en de har anknytning till eller en helt ny familj. Detta kan ske vid vård- och eller omsorgsbehov
  • HVB- eller stödboende. På HVB (hem för vård eller boende) har barnen tillsyn dygnet runt, på stödboende får barnen en lägre grad av tillsyn. På stödboende bor de äldre barnen, som inte behöver vård.
Sidan uppdaterad: 2016-05-19