Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ny organisation för ensamkommande flyktingbarn

I år (2015) har Falkenbergs kommun tagit emot nästan tio gånger fler ensamkommande flyktingbarn än åren innan. I början av december är det drygt 110 barn. De flesta har kommit under hösten.

– Nu ställer vi om organisationen för att kunna hantera det på ett bättre sätt, säger Johan Klingborg, verksamhetschef på socialförvaltningen.

Han börjar med att beskriva läget för flyktingar och kommunen i stort: i Falkenberg är situationen ansträngd men under kontroll, långt ifrån de värsta-scenarier som finns i några av de kommuner, dit flyktingarna först anländer i Sverige. Dels finns flyktingar på boenden, men det finns också så kallade evakueringsboende där personer bor ett kort tag, innan de får flytta till ett boende medan de väntar på uppehållstillstånd.

–Det blir utmaningar och bekymmer när det plötsligt kommit så många flyktingar, jag säger inget annat. Men för mig handlar det inte om lagar, evo-boende, bidrag, platser – det här handlar om människor i en extremt utsatt situation, säger Johan Klingborg.

Flyktingar över 18 år och barn som kommer med vårdnadshavare är migrationsverkets ansvar. Ensamkommande barn, som kommer utan vårdnadshavare men som ibland har någon annan släkting i Sverige, är kommunens ansvar.

Barnen som kommer till Falkenberg får bo på olika sätt, beroende på vad deras behov är: vård (för fysiska sjukdomar eller psykiska besvär), omsorg (mat, sömn, trygghet och annat barn behöver) eller båda delarna.

Det finns tre olika sätt att placera barnen/ungdomarna.

  • Privatplacering, när barnet bor hos en släkting. I de fallen är kommunens ansvar att säkerställa att barnets omsorg garanteras. Detta sker endast när barnet enbart behöver omsorg.
  • Familjehem, när barnet bor hos en familj, antingen en de har anknytning till eller en helt ny familj. Detta kan ske vid vård- och eller omsorgsbehov
  • HVB- eller stödboende. På HVB (hem för vård eller boende) har barnen tillsyn dygnet runt, på stödboende får barnen en lägre grad av tillsyn. På stödboende bor de äldre barnen, som inte behöver vård.

– Egentligen ska alla barn ha tillsyn dygnet runt, men vi har inte lyckats med det. Vi har faktiskt till och med anmält oss själva till IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg. Men i den här situationen, när det kommer så många på en gång, har vi gjort lösningar som fungerar. Det här är barn som i vissa fall tagit sig över halva jorden ensamma, som lyckats komma hit. De har i många fall en förmåga att ta ansvar för sig själva. Vi placerar om barn om vi märker att det inte fungerar och de behöver mer stöd, säger Johan Klingborg.

Efter nyår genomförs sannolikt en lagändring som tillåter stödboende, där det alltså inte är tillsyn dygnet runt.

– I några månader till räknar vi med den situation vi har nu, där vi inte riktigt vet hur många barn som kommer. Vi hoppas att läget snart stabiliseras så att vi kan lägga mer kraft på hur vi arbetar framåt, säger Johan Klingborg.

För att hantera situationen har socialförvaltningen gjort förändringagar i organisationen och startat en ny enhet för ensamkommande barn. Den har för närvarande sex anställda men kommer eventuellt att växa. En egen enhet ger dels ett mer specialiserat omhändertagande för ensamkommande flyktingbarn, dels kan den enhet som också arbetar med kommunens andra barn och ungdomar, koncentrera sig på det.

Fram till nu har organisationen ställts om, så har tre av totalt drygt 100 handläggare tillfälligt fått byta tjänst för att arbeta med ensamkommande flyktingbarn.

Gruppen finansieras i huvudsak av de statliga medel, som kommunen får i bidrag för de barn som kommer. Varje barn och dygn får kommunen ersättning från staten för att täcka kostnaderna.

– Jag är imponerad av vår personal. De arbetar verkligen hårt. Det har varit en stor omställning för dem. Men de inser, och det tror jag att alla gör som arbetar med eller på andra sätt kommer i kontakt med de ensamkommande barnen, att det vi gör för barnen nu har vi igen senare. De har gjort en omvälvande resa – nu hjälps vi åt så att de får en bra start här.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31