Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Ny socialchef ska leda förvaltningen i förändring

Ansökningstiden för tjänsten som socialchef i Falkenbergs kommun går ut i slutet av veckan. Efter det börjar arbetet med att hitta den person som ska ersätta nuvarande chef Malin Krantz, som lämnar sin tjänst sista januari.

Socialchefens uppgift idag är att leda, driva och kvalitetssäkra förvaltningens arbete på uppdrag av socialnämnden.

– Den nya socialchefens roll blir att leda en förvaltning i förändring. För detta krävs det att man är utvecklingsorienterad men samtidigt strukturerad, så att man säkerställer ett gott resultat. Det är också viktigt att man kan engagera och entusiasmera chefer och medarbetare inför en framtid vi inte fullt ut vet vad den kommer att bära med sig.

Detta säger Rie Boulund, socialnämndens ordförande, som menar att socialförvaltningen har många utmaningar framöver.

– Just nu pågår det ett omfattande arbete för att på bästa sätt anpassa utbudet inom kommunens äldreomsorg och säkerställa en hög kvalitet. Vi försöker även följa med i den tekniska utvecklingen inom exempelvis e-hälsa. Samtidigt ansvarar socialförvaltningen för mottagandet av ensamkommande barn och övrig organisation runt flyktingar och arbetar just nu med att ställa om sin organisation för att på ett strukturerat sätt kunna möta all de som kommer, och som redan har kommit, hit till vår kommun, menar Rie Boulund.

Socialförvaltningen har dessutom tre prioriteringsområden inför nästa år. Dessa är integration, psykisk ohälsa och barn som far illa.

Vad gör socialförvaltningen?

Socialförvaltningen i Falkenbergs kommun ansvarar för kommunens äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsnedsättning, stödinsatser för barn, ungdom och familjer, missbruks/beroendevård, ekonomiskt stöd och hemsjukvård. Därutöver finns privata företag som driver en del av verksamheten genom avtal med socialnämnden, bland annat all verksamhet inom funktionsnedsättningsområdet. Förvaltningen har ca 900 medarbetare.


Sidan uppdaterad: 2016-03-31