Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Akut behov av familjehem och jourhem till ensamkommande ungdomar

– Vi är i akut behov av familjehem och jourhem! En vecka till räcker det, sen har vi inte fler boende till alla ensamkommande barn och ungdomar som kommer till Falkenberg. De behöver tak över huvudet, trygghet och stöd från vuxna. Vi ber er att öppna era hjärtan och ert hem för dessa ungdomar.

Detta säger Annika Olling, som är verksamhetsledare på Familjehemsgruppen i Falkenbergs kommun.

Just nu kommer det hit ett stort antal ungdomar från olika länder som inte har någon förälder eller annan vårdnadshavare. Vissa inväntar sina föräldrar och behöver någonstans att ta vägen under en kortare tid, medan andra är föräldralösa och behöver ett hem i flera år. Majoriteten av de som kommer är tonårskillar mellan 14-18 år.

Kommunen driver i dagsläget tre boenden för ensamkommande ungdomar över 15 år. Platserna räcker dock inte till åt alla varför en del av dem skulle behöva bo i en familj.

– De ungdomar som vi vill hitta familjehem till är de som anses kunna fungera bra i en familj. Tanken är att de ska vara som en familjemedlem, och de kommer att gå i skolan under dagtid. Under hur lång tid ungdomen behöver ett hem är mer osäkert, säger Annika Olling.

Det är Migrationsverket som avgör vilka och hur många barn och ungdomar som kommer till Falkenbergs kommun. Barn- och ungdomsenheten gör en utredning av barnets behov. Anses de behöva ett familjehem tar familjehemsgruppen över och placerar dem i ett hem, samt ansvarar för uppföljning.

Tar man hand om ett ensamkommande barn eller ungdom får man kontinuerligt stöd av Socialtjänsten samt ekonomisk ersättning.

Om du vill hjälpa till genom att erbjuda plats i ditt hem kan du kontakta Annika Olling på 0346-88 63 67 eller e-post annika.olling@falkenberg.se

Du kan även göra en anmälan här på kommunens hemsida.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31