Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Demenssamordnare ersätter tidigare demensteam

Viveca Rickskog har anställts som ny demenssamordnare i Falkenbergs kommun och hon tillträder sin tjänst under våren. I samband med denna förändring upphör nuvarande demensteam. 

För den som fått demens eller är anhörig finns det råd och stöd att få. När en person drabbas av demens innebär det en stor förändring, både för den som fått diagnosen och för dennes närstående. Du kan vända dig till kommunens demenssamordnare med frågor och funderingar kring demenssjukdomen och den förändring av livssituationen den medför.

Demenssamordnaren samarbetar med demenssjuksköterska, biståndshandläggare, anhörigkonsulent samt kommunens hälso- och sjukvårdspersonal. Tillsammans erbjuder de råd och stöd via samtalsgrupper eller personliga stödsamtal. Den tidigare verksamheten Minnenas café upphör i samband med att demensorganisationen görs om men anhöriggrupperna fortsätter som tidigare. För den enskilde görs aktivitets- och funktionsbedömningar samt utprovning av olika hjälpmedel.

Demens är ett samlingsnamn på sjukdomstillstånd som drabbar hjärnan och medför olika symtom som nedsatt minne, tanke-, språk-, orienterings- och/ eller praktisk förmåga. Det finns även tillstånd som ibland liknar demens exempelvis depression, förvirring eller bristtillstånd som är behandlingsbara. Demensutredning är viktigt för att kunna fastställa rätt diagnos och för att rätt behandling och anpassade hjälpinsatser ska kunna erbjudas.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31