Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Informationsträff i Vinberg om nytt boende för ensamkommande flyktingbarn

Snart öppnar ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn i tidigare Vinbygården i Vinberg. Bakgrunden är den stora ökningen av ensamkommande asylsökande barn till Sverige. Måndagen den 23 mars bjuds grannar och andra intresserade in till ett informationsmöte om det nya boendet.

Falkenberg kommun har sedan tidigare två boenden för ensamkommande flyktingbarn. Ett boende i Heberg med 13 platser och ett boende på Skrea kull med 12 platser. I maj öppnar ett nytt boende i gamla Vinbygården i Vinberg med 10-12 platser för asylsökande ungdomar i åldern 15-17 år.

– Vi har skaffat oss erfarenhet av att ta emot ensamkommande barn. Vi vill ge dem trygghet och möjlighet till en utbildning och ett fortsatt bra liv, säger Tor Jacobsen, enhetschef för beroende/integration i Falkenbergs kommun.

Antalet asylsökande per år har mer än fördubblats sedan 2011 och Migrationsverket beräknar att det kommer att behövas en fördubbling av antalet boendeplatser i landet under de närmaste åren. I Sverige har kommunerna ansvar för mottagandet av de ensamkommande flyktingbarnen. Landets länsstyrelser har fått i uppdrag av Migrationsverket att förhandla med kommunerna om hur många barn som kan tas emot. Det är boendets ansvar att se till att ungdomarna har ett tryggt och värdigt boende. Falkenbergs kommun har utöver detta även satt som mål att aktivt bidra till att ge ungdomarnas en meningsfull fritid.

Grannar, medier och andra som är intresserade är välkomna till en informationsträff måndag den 23 mars kl. 18-19 i Församlingshemmet i Vinberg. Under mötet kommer deltagarna att få information om boendet samt ges möjlighet att ställa frågor.


Sidan uppdaterad: 2016-03-31