Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nattfastemätningar på äldreboenden

Region Halland har undersökt hur nattfastan ser ut inom äldreboenden i länet. Nattfasta är tiden mellan kvällens sista måltid och första måltiden dagen därpå. Enligt Socialstyrelsens rekommendation ska nattfastan inte överstiga 11 timmar. Denna kartläggning är en del i det förebyggande arbetet mot minskad viktnedgång hos äldre.

Inom Falkenbergs kommun finns det på en del boenden personer som inte får i sig någon näring inom den rekommenderade tiden.

- Att förbättra matsituationen och minska viktnedgångar är en del i det systematiska förebyggande arbete som pågår i äldreomsorgen genom kvalitetsregistret Senior alert. Varje äldreboende ska redan idag kunna erbjuda alla boende mat när de önskar, menar Ola Götesson, verksamhetschef för äldreomsorgen. Är det så att det finns personer inte får i sig den näring de behöver under ett dygn så behöver vi jobba vidare med de rutiner som redan finns kring detta, fortsätter Ola Götesson.

Nattfastemätningen genomfördes inom alla kommunala och privata boenden i hela länet under ett dygn i september 2014. Rapporten ligger sedan som grund i kommunernas fortsatta kvalitetsarbete.

sköterska på äldreboende
Sidan uppdaterad: 2016-03-31