Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Vad kan du förvänta dig av äldreomsorgen i Falkenberg?

I vården av äldre ska den enskildes behov av värdighet vara en självklarhet. För att ytterligare poängtera detta har socialnämnden beslutat att införa en värdighetsgaranti - en beskrivning av vad brukare kan förvänta sig av äldreomsorgen i Falkenbergs kommun.

Kommunens verksamhet bygger på respekt för den enskilda individen, självbestämmande och integritet och en gemensam bild av "den goda äldreomsorgen".

Värdighetsgarantin poängterar att verksamheten ska anpassas efter det individuella behovet och inte tvärtom. Kommunens medarbetare ska alltid värna om individens behov av vård och omsorg på ett professionellt sätt. Arbetet bygger på följande fem hörnstenar: bemötande, värdighet, trygghet, välbefinnande och delaktighet.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31