Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kvalitet i fokus för socialförvaltningen

Som ett led i att stärka det systematiska kvalitétsarbetet har socialförvaltningen sedan i somras förändrat sin organisation och bildat en tydligare kvalitets- och utredningsavdelning.

Avdelningen har i uppdrag att göra kontinuerliga kvalitetsuppföljningar av all verksamhet, både inom kommunal regi och det som lagts ut på privat entreprenad. Personalen på avdelningen arbetar löpande med utredningar och kvalitetsuppföljningar och gör regelbundet verksamhetsbesök och tillsyn i olika verksamheterna. Deras roll är att peka på vilka förbättringsområden som finns. Sedan är det enhetscheferna som ansvarar för att, tillsammans med övrig personal, arbeta fram lösningar som förbättrar och utvecklar verksamheten.

- Vår uppgift är att bidra till att våra brukare får sina behov tillgodosedda på ett så bra sätt som möjligt, poängterar kvalitetschef Birgitta Skans.

Till exempel kommer alla kommunala äldreboenden och enheter inom hemtjänsten att ha lokala kvalitetsteam med kvalitetsombud. Teamets uppgift är att följa upp och analysera eventuella avvikelser samt synpunkter och klagomål som framförs. Utifrån det som kommer fram ska teamet kunna föreslå förändringar av rutiner eller arbetssätt. Det kommer också att finnas ett centralt kvalitetsteam med enhetschefer och kvalitetskontrollers för det förvaltningsövergripande kvalitetsarbetet.


Sidan uppdaterad: 2016-03-31