Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Falkenbergs kommun agerar för bättre rutiner på äldreboende

Efter att en vårdtagare på ett äldreboende blivit sittandes i en duschstol i sex timmar agerar Falkenbergs kommun för att utreda hur detta kunde hända.

Direkt efter att händelsen inträffade i mitten av september gjorde verksamheten själv en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vårdtagaren uppges inte ha fått några fysiska eller psykiska skador av händelsen.

- Vi ser självklart allvarligt på det inträffade och kommer att fortsätta att ställa höga kvalitetskrav på våra verksamhetsområden. Som kommun ansvarar vi för att alla vårdtagare får en bra vård och omsorg av hög kvalité, säger socialchef Malin Krantz.

Malin Krantz menar att det är positivt att verksamheten har följt gällande rutiner vad gäller rapportering av händelsen. Tillsammans med personalen på äldreboendet kommer kommunen att följa upp vad som har hänt och säkerställa att de brister som framkommit byggs bort.

Den mänskliga faktorn verkar vara en förklaring till det inträffade. Den personal som hade ansvaret för vårdtagaren hade inte informerat sina kollegor om situationen när det var dags för kvällspersonalen att ta vid.

Äldreboendet har sedan händelsen inträffade bland annat upprättat nya rutiner för att garantera en bra överlämning mellan olika arbetspass. Kommunen kommer i sitt löpande kvalitetsarbete även att se över hur man som beställare kan bli tydligare i sina kvalitetskrav gentemot olika verksamheter.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31