Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kontaktpersoner sökes

En del barn behöver stöd av en kontaktperson

Har du tid och möjlighet att ställa upp för en medmänniska eller familj som behöver din hjälp i vardagen? Socialförvaltningen söker nu fler personer som är beredda att ge lite av sig själva till andra antingen som kontaktperson eller stödfamilj.

Kontaktpersoner är vanliga medborgare som genom att följa med på olika aktiviteter eller bara finnas till hands gör en insats för personer som omfattas av lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS eller socialtjänstlagen. Det handlar främst om barn och ungdomar med funktionshinder. Som stödfamilj för funktionsnedsatta barn tar du/ni emot en person i behov av stöd i ert hem några dagar per månad. En annan form är kontaktfamiljer. För uppdragen utgår en ersättning.

Är du intresserad? Kontakta socialförvaltningen.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31