Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Studielån i stället för försörjningsstöd

Ungdomar över 20 år som studerar på gymnasiet ska inte längre kunna få försörjningsstöd från socialförvaltningen i Falkenberg. De hänvisas i stället till att ansöka om studielån.

Det är socialnämnden som på sitt senaste sammanträde beslutat att ändra i riktlinjerna för försörjningsstöd när det gäller gymnasieelever i åldern 20 – 21 år. I princip är föräldrarna skyldiga att bekosta uppehället för sina barn som går i gymnasiet upp till 21 års ålder. Men från september det år man fyller 20 kan man ansöka om studiemedel från Centrala studiestödsnämnden CSN.

Socialnämnden menar att det inte är kommunens sak att försörja vuxna gymnasiestuderande och ändrar därför reglerna från och med i höst.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31