Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Nu flyttar överförmyndarna ihop

Den 15 maj flyttar överförmyndarverksamheten i Falkenberg till gemensamma lokaler på Norrgatan 16 i Varberg. Expeditionen i Falkenberg är framöver öppen en dag i veckan för bokade besök.

Ett samgående mellan överförmyndarverksamheten i grannkommunerna Varberg och Falkenberg har länge varit på gång. Nu tas steget fullt ut, i och med att förvaltningen fått nya gemensamma lokaler där de fem handläggarna och förvaltningschefen Margareta Svernfors Rothell kommer att ha sin dagliga gärning.

För att underlätta för berörda som bor i Falkenbergs kommun kommer expeditionen på Holgersgatan 22 i Falkenberg att hållas öppen för bokade besök på tisdagar. Varbergs kommuns växel är den normala kontaktvägen till överförmyndarförvaltningen.

Överförmyndarförvaltningen har till uppgift att rekrytera, och ha tillsyn över, gode män och förvaltare åt personer som inte själva klarar att hantera sin ekonomi och i viss mån sina liv. Bland huvudmännen finns psykiskt funktionshindrade, ensamkommande flyktingbarn, dementa och psykiskt sjuka. Tjänstemännen ska kontrollera att gode män och förvaltare sköter sina uppdrag och får ersättning för sitt arbete.

De anställda på överförmyndarförvaltningen i Varberg

Nedre raden fr v: Annika Källberg Haknert, Margareta Svernfors Rothell, Britt Skogqvist. Övre raden fr v Marianne Wallenberg, Sebastian Larsson, Lina Tingström

Sidan uppdaterad: 2016-03-31