Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Dyrt att ge alla 85+ särskilt boende

Att ge alla personer som fyllt 85 år rätt till särskilt boende skulle blir kostsamt för kommunen. Det konstaterar socialnämnden som gjort en beräkning av kostnaderna utifrån olika antaganden.

Bakgrunden är ett medborgarförslag om att ge alla invånare 85+ rätt att flytta till ett äldreboende. Om man förutsätter att  5 procent av befolkningen som fyllt 85, utöver de som redan har särskilt boende,  vill ha plats måste kommunen bygga ett nytt äldreboende i samma storlek som Boken. Den årliga driftskostnaden blir 29 miljoner. Om man i stället antar att 25 procent av de gamla som inte redan har plats vill ha det blir merkostnaden per år 148 miljoner .

Socialnämnden skickar nu sitt yttrande vidare till kommunstyrelsen.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31