Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Mer uteaktivitet för äldre

De som bor på särskilda boenden för äldre i Falkenberg är inte helt nöjda med möjligheten till utevistelse och fysisk aktivitet. Socialförvaltningen har därför startat ett projekt med målsättning att förbättra möjligheterna och göra brukarna mer nöjda.

Uteaktivitet på Solhaga. Foto Christel Lind

Uteaktivitet på Solhaga. Foto Christel Lind

Projektet har startats upp på Berguven och Solhaga, men det förändrade arbetssättet ska sedan lanseras på de övriga boendena.  Arbetet inleddes med fokusgrupper för brukare, anhöriga och personal från respektive boende för att ta reda på vad som kännetecknar en bra utevistelse och fysisk aktivitet i ett särskilt boende. Vidare gjorde personalen på Berguven och Solhaga en kartläggning av vilka olika typer av aktiviteter som erbjöds och hur man skulle unna arbeta på ett annat sätt med aktiviteter.

Arbetsgrupperna på Berguven och Solhaga har därefter kommit fram till följande

  • Planering och utvärdering av aktiviteter som stående punkt på arbetsplatsträffar
  • Aktivitetsombud får utbildning av sjukgymnast i styrke- och balansträning
  • Information/instruktion till all personal från sjukgymnast angående styrke- och balansträning
  • Ett program för hjälp att leda fysiska aktiviteter har tagits fram av sjukgymnast
  • Individuell uppföljning av brukarnas aktiviteter
  • Brukare och anhöriga har informerats genom brev och anhörigträffar

Projektet ska följas upp med en enkät till brukare och anhöriga för att se hur väl målsättningen har uppfyllts. Enkäterna delas ut i början av april och resultatet kommer att presenteras i maj/juni.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31