Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Hälsofrämjande aktiviteter för äldre

2 miljoner kr avsätts under 2014 till aktivitetspott för äldre

Socialnämnden har beslutat inrätta en aktivitetspott med syfte att stödja förslag från verksamheten till aktiviteter för äldre. Aktivitetspotten omfattar alla brukare i särskilt boende och hemtjänst samt besökare på träffpunkter för äldre.

Aktivitetspotten kommer att bestå av tre delar:

  • Investeringar i verksamheten
  • Aktivitetsbank, t ex utlåning av materiel och anordnande av evenemang
  • Bidrag till hälsofrämjande aktiviteter

Under 2014 kommer bl a ett antal parcyklar (s k "side by side cyklar") att köpas in för att främja utevistelse och social samvaro. Aktivitetsmaterial ska köpas in och det anordnas inspirationsdagar för personal.

Bidrag kan sökas av verksamheten och beslutas upp till en fastställd nivå av socialchefen, därutöver av socialnämnden.  


Sidan uppdaterad: 2016-03-31