Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Sjukjournaler blir tillgängliga för kommunen

Snabbare, säkrare och mer samordnad vård. Det blir effekterna av Nationell Patientöversikt, NPÖ, som nu införs i Hallands kommuner. Kommunala vårdgivare får tillgång till regionernas, landstingens och privata vårdgivares journaler på elektronisk väg.

NPÖ är ett digitalt system som gör det möjligt för vårdpersonal att ta del av journaluppgifter hos andra vårdgivare. Legitimerad personal inom hemsjukvården och skolhälsovården får tillgång till systemet från och med oktober 2013. Förutsättningen är att patienten gett sitt samtycke till att uppgifterna lämnas ut. Patienter kan också välja att spärra sina journaler.

Fördelarna är många: Vårdgivarna får ett bättre underlag för diagnos och behandling. Provtagningar behöver inte göras om när resultat redan finns tillgängliga. Vårdgivarna kan samplanera vården bättre.

Om patienten till exempel blir sjuk eller skadas under en resa kan läkare på orten snabbt få underlag för behandlingen, utan att behöva göra alla undersökningar och provtagningar på nytt.

Till en början blir hallandskommunerna bara mottagare av uppgifter från regionen och andra anslutna vårdgivare. På sikt ska systemet också fungera åt andra hållet, så att till exempel sjukhusen kan hämta journaluppgifter från kommunerna.

Sedan tidigare tillämpas NPÖ mellan Region Hallands olika vårdenheter.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31