Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Stor satsning på stöd till barn och unga som mår dåligt

Stress, sömnsvårigheter och självmordstankar – det är många barn och unga som mår dåligt i Halland. De behöver kunna få svar de kan lita på och stöd som hjälper dem vidare, oavsett när på dygnet frågorna dyker upp.

Region Halland och kommunerna i Halland har nu genomfört en stor satsning på att förbättra information och guidning via webben till stöd för just barn och unga som mår dåligt.

– Eftersom det är många barn och unga som känner sig stressade, nedstämda eller på annat sätt inte mår bra så behövs den här satsningen verkligen. Det är svårt som barn och ung, men också som förälder, att veta vart man ska vända sig för att få stöd. Nu får man de svaren oavsett om man går in på kommunens hemsida eller regionens webbplats 1177.se, berättar Magnus Oléni, verksamhetschef för BUP, barn- och ungdomspsykiatrin i Halland.

Laholms kommun, som är en de sex halländska kommunerna, har tagit hjälp av ungdomar som granskat texterna så att de är relevanta och går att förstå.

– Vi har kommit med synpunkter på sådant som varit svårt att förstå och hjälpt till så att det man behöver veta om man är ung och mår dåligt finns med, berättar Casandra Hallberg och Kevin Hallengren Hindgren, som båda ingår i Ungdomsforum som finns i Laholms kommun.

Casandra fortsätter:

– Jag har haft personer nära som behövt hjälp men det har varit svårt och till slut blev det BUP. Jag är övertygad att när man nu kan hitta vilket stöd som finns både enklare och mer samlat inom olika områden på 1177.se och laholm.se blir det lättare att hitta svar och få hjälp på ett tidigare stadium.

Stor bredd på områden De ämnesområden som nu finns på plats på 1177.se/Halland och kommunernas webbplatser är allt från dyslexi, ekonomiska svårigheter, skilsmässa, depression, självmordstankar till alkohol, droger, problem i skolan, ätstörningar och ADHD. Spännvidden är stor.

– Det är bra att vi samlat ihop kontaktvägarna till allt stöd och hjälper den som behöver hitta på ett bättre sätt nu och dessutom inom så många olika områden. Om det är kommunen, regionen eller annan aktör som erbjuder den hjälp som behövs ska inte barnet eller föräldern behöva veta, säger Inga-Stina Johansson, Falkenbergs kommun och ordförande för den regionala samverkansgruppen Barn, unga och familj.

Inom varje område guidas man oavsett om det gäller fakta, råd eller mer avancerad hjälp. Det finns alltid möjlighet att prata med någon dygnet runt och information vart man vänder sig om det är akut. Stödföreningar och telefonjourer såsom Bris, nationella hjälplinjen och tjejjouren med flera finns också med så att den som bara behöver prata med någon enkelt kan ta kontakt.

Styrka med en gemensam webbplats för hälsa och vård De flesta som söker information på webben i Sverige använder Google när de söker svar på sina frågor. Det gör att Region Hallands långsiktiga arbete, tillsammans med övriga landsting och regioner i Sverige, har mycket stor betydelse också i arbetet med webbinformation kring barn och unga som mår dåligt. 1177.se har idag 3,5 miljoner besök per månad och finns ständigt bland de högsta träffarna när man söker svar på frågor på Google.

Stöd också via telefon För dem som inte har tillgång till internet finns sjukvårdsrådgivningen via telefonnummer 1177 som guidar rätt.

– Dessutom har vi BUP-linjen i Halland. Dit ringer man första gången man kontaktar BUP. Då får man en tid för en längre telefonintervju som ger ett bra underlag för vilket stöd som behövs och man blir guidad till rätt mottagning eller annat stöd. Detta är vi ganska ensamma om i Sverige och har varit en framgångsrik väg för att fler enkelt ska kunna få kontakt med BUP, berättar Magnus Oléni.

Samtliga medverkande är överens om att det är mycket bra med en gemensam satsning i Halland och ser framemot att fortsätta på nya satsningar så att det blir enklare för dem som bor och lever i Halland att söka svar och hjälp när det behövs.

Fakta satsning på barn och ungas psykiska hälsa

Regionens och kommunerna i Hallands gemensamma insatser kring webbinformation för barn och unga som mår dåligt är en del av den statliga satsningen som kallas PRIO psykisk ohälsa. Satsningen inleddes 2012 och sträcker sig fram till 2016.

Följande områden finns det nu information om och hänvisning till stöd, hjälp och vård, på www.1177.se/Hallandlänk till annan webbplats och kommunerna i Hallands webbplatser:

  • Alkohol och droger

•       ADHD

•       Asperger och autism

•       Bipolär

•       Brister i föräldraskap

•       Depression

•       Dyslexi

•       Dödsfall

•       Ekonomiska problem

•       Fobier

•       Funktionsnedsättning

•       Ilska och utbrott

•       Kriminalitet

•       Kris i livet

•       Ledsen och nedstämd

•       Mobbning, och kränkande behandling

•       Oro

•       Problem i skolan

•       Psykos

•       Riskbruk och missbruk

•       Sexuella övergrepp

•       Självmordstankar

•       Självskadebeteende

•       Skilsmässa

•       Skolfrånvaro

•       Stress

•       Svårt att koncentrera sig

•       Sömnstörning Tourettes syndrom

•       Tvångssyndrom Våld och övergrepp

•       Våld och övergrepp

•       Ångest

•       Ätstörningar

Sidan uppdaterad: 2016-03-31