Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Kommunens demensboenden ses över

Det finns både bra och mindre bra särskilda boenden för demenssjuka i Falkenberg. Bäst är Furugården och Tallgläntan. Sämst Björkhaga och Floragården.

Björkhaga är mindre lämpat för dementa

Björkhaga är mindre lämpat för dementa

Socialförvaltningen har gjort en genomgång av kommunens äldreboenden med särskild inriktning på boenden för dementa. Utifrån fyra grundläggande principer har de olika boendena betygssatts på en femgradig skala. Furugården hamnar på betyget 4 medan Björkhaga bara når 1,5.

Det handlar om att boendena ska vara så lika vanliga hem som möjligt, både i lägenheternas inredning, gemensamhetsutrymmena och utemiljön. Det ska vara lätt för de boende att orientera sig, det vill säga hitta till sin egen bostad och till gemensamma utrymmen. Och så ska lokalerna vara lätta att överblicka för personalen.

Utredningen har också granskat vilka metoder som man har möjlighet att använda för att inte dementa gamla ska ge sig iväg och råka illa ut. Lagligt sett är möjligheterna mycket begränsade, det är inte tillåtet att till exempel kameraövervaka personer eller förse dem med gps-sändare. I stället krävs personal som ser till att ingen försvinner.

Utredningen redovisades på tisdagen för kommunstyrelsen som beslöt att uppdra åt socialförvaltningen att närmare utreda och ta ställning till de olika rekommendationerna.  Det kan bli aktuellt att införa så kallade hotellås i boendena för att hindra att brukare tar sig in på andras rum utan tillstånd. Ombyggnader kan också bli aktuella.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31