Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Utredning om kyld mat till gamla

Frågan om kyld mat till gamla i kommunen kan bli en het potatis för politikerna. Å ena sidan sparar man pengar, å andra sidan upplever många den kylda maten som sämre i vissa avseenden.

Socialförvaltningen har i uppdrag att minska kostnaden för distribution av mat inom hemtjänsten från 7 till 4 miljoner om året. En utredning är nu klar. Den visar att det går att spara pengar, men som mest 2,4 miljoner. Utredningen redovisades på tisdagen inför kommunstyrelsens arbetsutskott, som beslöt att skicka den till socialnämnden för yttrande.

Huvudalternativen är 1. Att fortsätta som nu, då kommunen både lagar och distribuerar nylagad mat dagligen till cirka 370 personer.

2. Att fortsätta laga maten i kommunala kök men köpa distributionen utifrån.

3. Att köpa färdig kyld mat som levereras en gång i veckan hem till de gamla, för uppvärmning i mikrovågsugn.

Om kommunen skulle börja producera kylda matportioner i egna kök skulle det bli dyrare än dagens system. Enligt utredningen finns det för och nackdelar med alla varianter. Varm mat innebär färre valmöjligheter för de gamla, både i form av rätter och när maten ska ätas. Men den luktar och smakar gott. Den kylda maten innebär å andra sidan många valmöjligheter men upplevs som trist och ”gammal” eftersom den inte luktar något innan den värms i mikron. Dagliga besök av någon från hemtjänsten som levererar maten är viktigt för många. Att maten tillagas i hemtrakten och anpassas till lokala mattraditioner upplevs också som viktigt.

Det alternativ som är förmånligast ur ekonomisk synpunkt är att kommunens fortsätter att laga maten i köken på några äldreboenden, men köper dagliga transporter utifrån.

Arbetsutskottets ledamöter uttryckte inga åsikter i frågan när utredningen presenterades. Den diskussionen får tas senare när socialnämnden sagt sitt.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31