Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Anmälningar har avskrivits

Journalisten Elisabeth Höglund har anmält socialförvaltningen i Falkenberg till Justitieombudsmannen JO för påstådd vanvård av hennes syster. Efter att ha tagit del av journalanteckningar och redogörelse från socialförvaltningen har JO beslutat att avskriva ärendet.

Även en polisanmälan om tjänstefel, riktad mot en avdelningschef på socialförvaltningen har avskrivits. Det var en god man som anmält att kommunen inte uppfyllt en dom i kammarrätten som gäller en klient. I en första prövning beslöt en halländsk åklagare att lägga ner anmälan men den togs upp på nytt av en specialenhet. Nu har en kammaråklagare i Göteborg avskrivit ärenden med formuleringen att ”det saknas numera anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal förövats.”

Sidan uppdaterad: 2016-03-31