Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Överförmyndare går samman

Nu börjar den nya gemensamma organisationen för överförmyndarna i Falkenberg och Varberg att fungera, i och med att den nytillsatta chefen börjar arbeta.

Margareta Rothell

Margareta Rothell

Chef för den sammanslagna enheten är Margareta Rothell från Vallda. Hon har i många år arbetat inom domstolsväsendet, senast som enhetschef på Göteborgs tingsrätt. Nu lämnar hon den statliga sfären för att i stället bli kommunanställd.

Tills vidare finns överförmyndarexpeditionen i Falkenberg kvar med sina tre anställda. Vartefter som samarbetet med Varberg fördjupas förändras också organisationen. Den stora fördelen med samarbetet är att det blir lättare att hålla en hög kompetens och en bra bemanning. Verksamheten kommer i framtiden att ledas av en politiskt tillsatt nämnd med företrädare för båda de samverkande kommunerna.

Läs mer om var överförmyndarna sysslar med under rubriken Överförmyndare.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31