Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun
Den här nyheten är äldre än sex månader och kan därför vara inaktuell.

Socialchefen kommenterar JO-anmälan

Aftonbladet publicerade måndagen den 17 juni en text där det riktades allvarlig kritik mot socialtjänsten i Falkenbergs kommun. Ärendet är också JO-anmält.

När vi inom socialtjänsten möter individer i den här belägenheten erbjuder vi alltid hjälp.I de fall kontakter krävs med andra myndigheter förmedlar vi även dessa. Vi vill förtydliga att vi som socialtjänst eller kommun aldrig kan tvinga en vuxen myndig individ att ta den hjälp vi erbjuder. Vi kan inte heller tvinga någon som är sjuk att ta emot vård.

Självklart är detta en tragisk situation för alla parter.

Vi inom Falkenbergs socialtjänst arbetar nu med att gå igenom samtliga delar och dimensioner av detta ärende för att säkerställa att vi hanterat situationen i enlighet med de bestämmelser som finns. I övrigt välkomnar vi JO-s granskning av ärendet.

Malin Krantz, socialchef Falkenbergs kommun

Sidan uppdaterad: 2016-03-31