Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Missbruk och beroende

Om du upplever att du har problem med missbruk och beroende kan du få hjälp av kommunen. Du kan också få stöd om det gäller någon i din närhet. Kommunen arbetar både förebyggande och med vård.

Genom kommunen kan du få stöd och hjälp om du:

 • själv har alkohol- eller drogproblem
 • är anhörig till någon med alkohol- eller drogproblem
 • har frågor om alkohol och narkotika
 • vill förändra dina alkohol- och drogvanor
 • vill ha stöd i fortsatt nykterhet
 • vill ha information om drogers skadeverkningar
 • vill ha information om vilka behandlingsmöjligheter som finns

Vuxenenheten utreder, bedömer behov och anvisar behandling inom enheten eller genom köpt vård för stöd och hjälp vid alkohol eller drogproblem. Inom enheten handläggs även försörjningsstöd vid behov i aktuella ärenden. Beslutade insatser följs upp i samverkan med den enskilde och i förekommande fall med samverkanspartners.

Du kan vända dig till socialsekreterare på socialkontoret för råd och stöd i frågor som rör alkohol och narkotika. Enklast är att ringa Falkenbergs kommuns växel 0346-88 60 00 och be att få tala med en socialsekreterare i dessa frågor.

Socialsekreterarnas arbetsuppgifter är bland annat att:

 • utreda behov av vård på behandlingshem
 • ta emot anmälningar när någon är orolig för en vuxen person som använder alkohol eller narkotika
 • i allvarliga fall utreda behov av tvångsvård (LVM; lagen om vård av missbrukare i vissa fall).
 • ha stödjande och motiverande samtal
 • handlägga ansökan om försörjningsstöd
Sidan uppdaterad: 2017-12-20