Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Kvalitets- och utredningsarbete

Socialnämnden och förvaltningen strävar efter att alla verksamheter ska hålla en så hög kvalitet som möjligt och att du som kommuninnevånare ska känna dig nöjd med de insatser vi utför. Genom brukarundersökningar, utvärderingar, kvalitetsuppföljningar, nyckeltal och mycket annat arbetar vi med kvalitets- och utvecklingsfrågorna. Dessa verktyg hjälper oss att se hur våra insatser fungerar och hur vi kan förbättra för dig som kommuninvånare.

Socialförvaltningens kvalitetsarbete på ledningsnivå är organiserat inom kvalitets- och utredningsavdelningen som är en del av förvaltningens stabsorganisation. I den gröna kontaktrutan kan du se vilka tjänstemän som särskilt arbetar med kvalitetsfrågorna. Deras arbete riktar sig både till socialförvaltningens egen organisation och de privata företag som driver verksamhet enligt avtal med socialnämnden.

Kvalitetsdokument

Här under är socialnämndens kvalitetsdokument samlade. Flera av dessa dokument är under revidering.

Sidan uppdaterad: 2018-02-26