Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Så här kan du hjälpa folk på flykt

Det är många människor som flyr till Sverige. En del av dessa kommer till Falkenbergs kommun. Vill du bidra och göra en värdefull insats för de flyktingar som kommit hit så har vi här nedan samlat information om vilken hjälp som behövs och vad du som invånare kan göra.

Vuxna sökes till ensamkommande barn och ungdomar

Falkenbergs kommun tar emot ensamkommande barn och ungdomar som anvisas till kommunen av Migrationsverket. I dagsläget driver kommunen flera boenden i egen regi för ensamkommande barn och ungdomar.

När det gäller de ensamkommande barnen finns det ett stort behov av gode män, särskilt förordnade vårdnadshavare, familjehem och kontaktfamiljer. Vill du bli god man kontakta Överförmyndarexpeditionen i Varberg (som också handlägger ärenden för Falkenberg).

Telefon: 0340-88 000 (växel) e-post: ofm@varberg.se

Vill du bli särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) kontakta kommunens familjerättssekreterare Christina Erzmoneit Gynther på telefon 0346-88 61 83 eller e-post: christina.erzmoneit-gynther@falkenberg.se

Familjehem

Många av de ensamkommande barnen behöver få komma till en familj istället för att placeras tillsammans med andra ungdomar. Om du kan erbjuda plats för barn och ungdomar i ditt hem kan du göra en intresseanmälan på kommunens hemsida. Du blir uppringd av en familjehemssekreterare. Läs mer här>>

Du kan även kontakta verksamhetsledare Annika Olling på telefon 0346-88 63 67 eller e-post annika.olling@falkenberg.se

Aktiviteter och övrigt stöd

Det går också att hjälpa ungdomarna på boendena. Boendeverksamheterna har idag ett mycket lyckat samarbete med Vinbergs Församling, Slöinge tennisklubb och andra idrottsföreningar inom kommunen. Ungdomarna erbjuds läxhjälp, fritidsaktiviteter och social samvaro.

Har man förslag på aktiviteter eller annan hjälp till de unga går det bra att vända sig till enhetschef Lama Akkache på telefon 0738-68 38 09, eller till verksamhetsledare Jennie Hansson på 0703-11 53 96.

Stöd till integration – ett bidrag föreningar kan söka

Sedan årskiftet 2016 har Falkenbergs kommun ett nytt föreningsbidrag som ska hjälpa nyanlända flyktingar att snabbare komma in i samhället. Stöd till integration heter bidraget. Än så länge har 18 deella föreningar fått bidraget. För att man snabbt ska kunna komma igång med sina aktiviteter är bidraget enkelt att söka och går fort att handlägga.

Läs mer här>>

Mottagande av nyanlända

Falkenberg tar emot nyanlända både i ett organiserat mottagande genom avtal med Migrationsverket samt genom att många nyanlända själva hittar boende i kommunen.

Kommunen ansvarar för att de nyanlända som fått uppehållstillstånd erbjuds SFI (svenska för invandrare) och SO (samhällsorientering), att barnen kommer igång med sin skolgång och att de nyanlända erbjuds övrig kommunal service.

Stort hjälpbehov för asylsökande

I vår kommun finns flera stora boenden för asylsökande som drivs av Migrationsverket.

Kommunen har inte någon egen verksamhet på dessa boenden men flera frivilligorganisationer, däribland Individuell människohjälp och Rädda Barnen besöker boendena regelbundet, organiserar aktiviteter osv.

Vill du skänka saker till dessa boenden kan du exempelvis ta kontakt med frivilligorganisationen "Falkenbergare Tillsammans" för att få tips på hur man kan gå tillväga. "Falkenbergare Tillsammans" ordnar egna klädinsamlingar och engagerar sig på olika sätt för nyanlända såväl som för alla kommuninvånare som behöver stöd. Läs mer på deras facebook-sida>>länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Insamling

Vill du hjälpa flyktingar i andra länder kan du bidra genom att skänka pengar till olika biståndsprojekt (ex UNHCR, Unicef, Red Cross) samt privata insamlingar.

Sidan uppdaterad: 2017-09-08