Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Hälso- och sjukvård

Kommunal hälso- och sjukvård vänder sig till kommuninvånare som

  • bor i ett äldreboende grundat på ett biståndsbeslut
  • bor i ett gruppboende utifrån LSS-lagstiftningen
  • deltar i daglig verksamhet
  • är inskriven i Hemsjukvården

Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård som kan utföras av arbetsterapeuter, sjukgymnaster och sjuksköterskor. Dessa yrkeskategorier samarbetar med varandra samt med vård- och omsorgspersonal, rehabassistenter, syn- och hörselkonsulent och hjälpmedelstekniker för att ge kommuninvånarna god vård, rehabilitering och habilitering. I vissa fall delegerar legitimerad personal sina insatser till vård- och omsorgspersonal.

Legitimerad personal handleder personal och närstående samt ger information, råd och stöd till dig som patient, dina närstående och den omvårdnadspersonal som arbetar runt dig.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan ansvarar för tillsyn, kvalitet och säkerhet inom kommunens hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.

Medicinskt ansvarig för rehablitering (MAR)

Den person som är medicinskt ansvarig för rehabilitering ansvarar för tillsyn, kvalitet och säkerhet för rehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen och patientsäkerhetslagen.

Mer information under rubriken Hemsjukvård i Halland i den blåa rutan.

Sidan uppdaterad: 2018-02-23