Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Ledsagning

Ledsagarservice är en insats för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att kunna delta i samhällslivet på lika villkor som andra jämnåriga. Insatsen syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av en omfattande funktionsnedsättning.

Vem kan få ledsagarservice?

Ledsagarservice kan beviljas dig som på grund av funktionsnedsättning har behov av ledsagare för att kunna besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet eller för att promenera. Funktionsnedsättningen ska inte bero på naturligt åldrande. Endast i undantagsfall kan barn under 12 år få ledsagarservice. Ditt behov av insatsen utreds och bedöms i varje enskilt ärende. 

Vem är ledsagare?

Du får hjälp med att finna en lämplig ledsagare, men kan också komma med egna förslag. Någon nära anhörig får inte anlitas som ledsagare.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31