Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Boendestöd

Insatser i form av boendestöd syftar till att ge stöd för att stärka och utveckla den enskildes egna förmågor och resurser. Det avser främst ”hjälp till självhjälp” där insatserna ges och utformas med målsättningen att öka den enskildes oberoende och självständighet. Boendestödet bygger på och förutsätter den enskildes aktiva medverkan i förändringsarbetet.

Sidan uppdaterad: 2017-07-25