Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Sysselsättning för psykiskt funktionshindrade

Om du är mellan 21 och 64 år och har stora svårigheter att utföra aktiviteter inom områdena sysselsättning, social gemenskap och relationer kan du få bistånd till sysselsättning. En grundläggande förutsättning är att du inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Syftet med sysselsättning för funktionshindrade

Det övergripande syftet med sysselsättning är att du ska få ökade möjligheter att delta i samhällets gemenskap och att leva som andra. Insatserna ska ha en individuell målsättning och följas upp. De ska också anpassas efter dina behov och förutsättningar och ge utrymme för flexibla lösningar när det gäller mål, aktiviteter och närvarotid.

Sysselsättningen kan ha olika syfte för olika personer, t.ex. rehabiliterande och bidra till den personliga utvecklingen, öka delaktigheten i samhället och på sikt leda till arbete, öka möjligheterna till ett självständigare liv, ge ett aktivt innehåll under dagen, bidra till sociala kontakter och en fungerande vardagsstruktur.

Aktivitetsutbud

Kan exempelvis vara legoarbeten i olika former, tillverkning, hantverk, skapande verksamhet, catering, sköta huset, lunchrestaurang för deltagare och besökare, tryckeriarbeten, transporttjänster, second handaffär, studiecirklar av olika slag exempelvis i livsstil, motion m.m.

Avtal finns för närvarande med Fontänhuset, Sörby naturhälsogård, Grön hälsa och rehab och LP Kontakten.
Presentationer av dessa verksamheter finns i den blå länkrutan.

Omfattning

Sysselsättning beviljas normalt med högst 55 timmar per månad.

Avgränsning

Verksamheter (träffställen) som främst erbjuder social samvaro och fritidsverksamhet ingår inte i sysselsättning och inte heller åtgärder som direkt syftar till anställning.

Ansökan och biståndsbedömning

För att ansöka om sysselsättning vänder du dig till handläggare inom socialpsykiatrin som bedömer din rätt till insatser.

Sidan uppdaterad: 2018-03-08