Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Personligt ombud

Personligt ombud vänder sig till dig som bor i Falkenbergs Kommun, är över 18 år och som på grund av psykisk ohälsa har omfattande eller varaktiga begränsningar eller svårigheter i vardagen.

Vad gör ett personligt ombud?

Personliga ombud arbetar för att dina behov, önskemål och lagliga rättigheter ska bli tillgodosedda. Du kan få stöd i din återhämtningsprocess och tillsammans arbetar vi för att hitta din väg tillbaka till ett aktivt liv i samhället. Vi diskuterar vilka behov och önskemål du har och därefter formulerar vi dina mål och planerar hur du kan nå målen.

Personligt ombud kan stödja dig i olika ställningstaganden och stärka dig att fatta egna beslut. Vi arbetar för att du ska kunna lyfta fram din vilja och problemformulering, för att stärka din delaktighet och för att dina resurser ska tillvaratas.

Personligt ombud kan stödja dig i kontakten med myndigheter, sjukvården och andra betydelsefulla kontakter.

Syftet med personligt ombud

Syftet med personligt ombud är att vi tillsammans arbetar för att du ska få rätt hjälp, rådgivning och stöd utifrån dina önskemål, behov och lagliga rättigheter. Vi arbetar också för att du ska få ett fungerande nätverk omkring dig och kan stärka din ställning och delaktighet i samhället. Vi hjälps åt att hitta och kontakta rätt samhällsresurs som kan ta itu med ditt aktuella problem. Vi lovar inga underverk men vi ska göra vad vi kan.

Viktigt att veta om personligt ombud

  • Vi är ett kostnadsfritt stöd och vi arbetar utifrån ditt uppdrag.
  • Vi arbetar fristående, har tystnadsplikt och dokumenterar inte.
  • Vi beslutar inte om insatser. Vi tar heller inte över myndigheters ansvar.

Hur kommer jag i kontakt med personligt ombud?

Du kan nå oss genom att själv höra av dig till oss eller be någon annan förmedla kontakten, kontaktuppgifter finns i den gröna rutan till höger.

Sidan uppdaterad: 2016-09-16