Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Psykiskt funktionsnedsatta

Kommunen ansvarar för visst stöd och service till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Man ansöker om hjälp via kommunens handläggare inom socialpsykiatrin som utreder behovet och fattar beslut om vilka insatser man får.

Vilka hjälpinsatser kan man få?

De hjälpinsatser som kan komma ifråga är:

  • Boende
  • Boendestöd
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Sysselsättning

Boendestödet

Boendestöd ges enligt bistånd till personer som bor i egen lägenhet i Falkenbergs kommun och syftar till att stärka personernas förmåga att klara sin dagliga livsföring och utgår från personens egna behov och önskemål.

Fristående från dessa verksamheter finns Personliga ombud, Falkenbergs Fontänhus och intresseorganisationerna IFS och RSMH.

Sidan uppdaterad: 2017-07-12