Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Attendo LSS AB

Verksamhetschef
Henrik Djurklou
0768116511

  • Boendestöd, ledsagning & avlösarservice
  • Varbergsvägens daglig verksamhet
  • Skreavägens daglig verksamhet
  • Triadens daglig verksamhet
  • Slättens servicebostad

Verksamhetschef
Jennie Bruhn
0708768147

  • Baldersvägens gruppboende
  • Vesslevägens korttids
  • Utmarksvägens korttids
  • Alegränds servicebostad

Sidan uppdaterad: 2016-04-19