Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Daglig verksamhet

Rätt till daglig verksamhet enligt LSS har den som har en utvecklingsstörning, autism/autismliknande tillstånd eller ett begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder. Daglig verksamhet erbjuds på till exempel ett dagcenter eller en annan arbetsplats, i första hand inom kommunen.

Den dagliga verksamheten ska erbjuda stimulans och en meningsfull tillvaro. Insatsen ska bidra till utveckling och främja delaktigheten i samhällslivet.

Kommunens dagliga verksamhet drivs av Bräcke Diakoni och Attendo LSS på avtal med socialnämnden.

Sidan uppdaterad: 2018-01-26