Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Boende för funktionsnedsatta

Bostad med särskild service

Om du behöver ett boende med närhet till personal som är utbildad för att ge omvårdnad till personer med funktionsnedsättningar, kan du ansöka om bostad med särskild service enligt LSS. Det kan vara en servicebostad eller en gruppbostad, och drivas antingen av kommunen eller privata vårdföretag. Kommunen tillhandahåller lägenheten och du hyr i andra hand av kommunen.

Servicebostad - för dig med mindre behov av stöd

En servicebostad är till för dig som kan bo i en lägenhet utan direkt närhet till personal och gemenskapsutrymmen. Du kan tillkalla personal vid behov.

Gruppbostad - för dig med större behov av stöd

Gruppbostad är antal lägenheter där brukarna har hyreskontrakt på sin lägenhet och tillgång till gemensamhetsutrymmen. Det finns fast bemanning som ger boendestöd och -service dygnet runt. Service i form av fritids- och kulturaktiviteter ingår.

Annan särskilt anpassad bostad

Med bostadsanpassning menas en lägenhet med viss grundanpassning för personer med fysiska funktionsnedsättningar. Ingen personal ingår utan personalstöd söks separat, till exempel hemtjänst eller personlig assistans.

Boendestöd

Boendestöd är till för dig som bor i egen lägenhet och behöver ett mer anpassat stöd i din bostad än vad du kan få genom hemtjänst. Stödet anpassas efter dina behov. Du kan till exempel få träning i vardagssysslor och få hjälp att utföra dem tillsammans med personalen. Boendestödet innebär en trygghet genom att du kan vända dig till personal med olika frågor.

Ansökan

För att söka stöd i egen lägenhet eller en plats i ett boende, vänd dig till socialförvaltningens biståndsenhet via kontaktcenter, se kontaktuppgifter i den gröna rutan uppe till höger.

Sidan uppdaterad: 2016-11-10