Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Aktiviteter och fritid för dig som lever med en funktionsnedsättning

Fritiden är en stor del av våra liv och alla ska ha möjlighet till en stimulerande fritid som kan ge bättre hälsa och ökat välbefinnande. Kultur- och fritidsförvaltningen erbjuder därför fritidsverksamhet som vänder sig till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Vi erbjuder aktiviteter i ett vår-, sommar- respektive höstprogram. Programmen riktar sig till dig som tillhör personkrets 1 och 2. 

Aktiviteterna är till viss del säsongsanpassade och varierar i form. Det kan till exempel röra sig om filmkväll, dans, disco, musikcafé, pubkvällar, besöka sport och kulturevenemang, fiske, motion och hälsa.

Till de evenemang som kräver inträdesbiljett och/eller resa är antalet deltagare begränsat och till de flesta aktiviteterna finns en sista anmälningsdag.

Under sommaren när den dagliga verksamheten är stängd kan kommunens fritidsverksamhet erbjuda endagsutflykter till en del av de som besöker daglig verksamhet under övrig tid under året.

För att du ska kunna gå på fritidsverksamhetens aktiviteter behöver personal från boende, ledsagare eller personlig assistent följa med dig och ansvara för huvuddelen av den omvårdnad och service som du behöver under aktiviteten. Det är särskilt viktigt under endagsutflykterna under sommaren.

Du som deltar i aktiviteter betalar självkostnadspris för biljetter, mat, resor etc. till fritidsverksamheten.

Samarbeten med olika studieförbund och föreningar förekommer.

Förklaring:

Personkrets 1, personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

Personkrets 2, personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Sidan uppdaterad: 2018-01-05