Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Frivilligverksamhet

Som frivillig kan du till exempel besöka någon som känner sig ensam, hjälpa till att handla eller läsa, ha telefonkontakt och så vidare. Frivilligarbetet är ett komplement till kommunens ordinarie socialtjänst och har under senare år fått ökad betydelse.

Mål för frivilligarbetet:

  • att bygga upp samverkan mellan kommunen och frivilligorganisationer kring frivilligt socialt arbete.
  • att utveckla nya arbets- och samverkansformer mellan kommunen och frivilligorganisationer kring socialt arbete.
  • att göra aktörsanalyser för att få överblick över vilken frivilligverksamhet som utförs och hur man kan samverka.
  • att få fler att engagera sig i samhället, öka demokratin och medborgarinflytandet.
  • att samarbeta med intresseorganisationer för personer med invandrarbakgrund.

Resursbanken

I Falkenberg finns sedan 90-talet Resursbanken som kan beskrivas som en väntjänst. Resursbanken förmedlar sociala tjänster genom två anställda och ett trettiotal frivilliga - mestadels pensionärer. Genom resursbanken kan man få hjälp med läsning, telefonkontakt, umgänge och ledsagning till apotek, tandläkare och frisör.

Anhörig- och frivilligverksamheten

Anhörig-och Frivilligverksamheten finns på Mötesplats Mölle, Möllegatan 11 B. Vi är till för dig som är anhörigvårdare, frivilligarbetare, ålderspensionärer eller dagledig. Här kan du få råd och stöd, delta i anhöriggrupper, boka personliga samtal med anhörigkonsulenten, inspireras av varandra, utbyta erfarenheter och umgås på caféet.

Anhörig – och frivilligcaféet har öppet tisdagar kl 14-16 och torsdagar kl 10-12. Fika finns till en låg kostnad.

Stängt röda helgdagar.

Sidan uppdaterad: 2017-09-13