Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Frivilligverksamhet

Som frivillig kan du till exempel besöka någon som känner sig ensam, hjälpa till att handla eller läsa, ha telefonkontakt och så vidare. Frivilligarbetet är ett komplement till kommunens ordinarie socialtjänst och har under senare år fått ökad betydelse.

Mål för frivilligarbetet:

  • att bygga upp samverkan mellan kommunen och frivilligorganisationer kring frivilligt socialt arbete.
  • att utveckla nya arbets- och samverkansformer mellan kommunen och frivilligorganisationer kring socialt arbete.
  • att göra aktörsanalyser för att få överblick över vilken frivilligverksamhet som utförs och hur man kan samverka.
  • att få fler att engagera sig i samhället, öka demokratin och medborgarinflytandet.
  • att samarbeta med intresseorganisationer för personer med invandrarbakgrund.

Väntjänsten

I Falkenberg finns sedan 90-talet en ideell förening som heter Mölles väntjänst (fd. Resursbanken). Väntjänsten förmedlar sociala tjänster genom kommunal samordning  och ett trettiotal frivilliga - mestadels pensionärer. Genom väntjänsten kan man få hjälp med läsning, telefonkontakt, umgänge och ledsagning till apotek, tandläkare och frisör.Sidan uppdaterad: 2018-02-26