Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Föreningsbidrag

Socialnämnden fördelar årligen bidrag till sociala föreningar i form av föreningsbidrag. Syftet med föreningsbidraget är att stödja föreningar som kompletterar den verksamhet socialnämnden bedriver eller som på annat vis bedöms vara till nytta inom socialnämndens verksamhetsområde.

Ansökan om föreningsbidrag ska vara socialförvaltningen tillhanda senast den 31 augusti. Se riktlinjer för att ta del av vilka handlingar som ska bifogas ansökan, samt vilka krav som ställs på de föreningar som söker föreningsbidragSidan uppdaterad: 2017-08-21