Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Fonder

Socialnämnden delar varje år i december ut medel ur Per Svenssons donation.

För att söka medel fyller du i ansökningsblanketten som du hittar i rutan till höger, samt bifogar en motivering till varför du ska få medel utifrån de kriterier som anges. Bifoga eventuella dokument som styrker din ansökan. För fonden finns särskilda regler för utdelning som du ska uppfylla för att kunna få del av fondmedlen.

Ansökan skickas till socialförvaltningen, 311 80  Falkenberg och ska ha kommit in senast den 31 oktober.


Per Svenssons donation

Avkastningen ska användas till följande ändamål:

  • behövande av olika åldrar inom Okome socken, särskilt till obemedlade eller mindre bemedlade sjuka personer för kostnader i samband med sjukdom.


Sidan uppdaterad: 2018-02-07