Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Konsumenträtt

Vill du veta vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument? Här kan du:

  • hämta informationsmaterial såsom marknadsöversikter, faktablad, testresultat och prisjämförelser.
  • få reda på vad lagen säger om garanti, presentkort, bytesrätt, och köp via internet.
  • klaga på en annons, vara eller tjänst du köpt.

Vänd dig till oss med dina klagomål om du inte lyckas reda upp dem själv.

Stoppa direktreklam

Om du inte vill ha direktadresserad reklam kan du vända dig till SWEDMAS register, Nix adresserat, ring 020-55 70 00.

Stoppa telefonförsäljning

Ring NIX på 020-27 70 00 för att spärra din fasta telefon.

Ring NIX på 077-228 00 00 för att spärra din mobil.

Om du är missnöjd med en vara eller tjänst

Om du är missnöjd med en vara kan du besöka Konsumentverkets klagoguide. De har även en särskild klagoguide för resor.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31