Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Budget- och skuldrådgivning

Budgetrådgivning

Om du har svårt att få pengarna att räcka till kan konsument-/budgetrådgivaren hjälpa dig att se över din ekonomi.

Om du planerar att göra större investeringar, som att köpa hus eller bil, kan det vara klokt att gå igenom ekonomin före köpet.

Ekonomisk rådgivning och skuldsanering

Du kan få hjälp med ekonomisk rådgivning och skuldsanering som innebär att vi hjälper dig med:

  • att ta reda på vad din ekonomi klarar av
  • att skapa utrymme för betalning av löpande utgifter
  • att söka uppskov med betalningar
  • att göra upp avbetalningsplaner
  • att få råd, vägledning och hjälp i samband med skuldsanering

Skuldsanering

Skuldsanering  innebär att en skuldsatt (gäldenär) helt eller delvis befrias från ansvar för betalningen av de skulder som omfattas av skuldsaneringen.

Vad är betalningsanmärkning?

Det är en notering i ett register som talar om att du inte betalat en skuld i tid. Anmärkningen finns kvar i tre år och kan t.ex.leda till att du får svårt att låna pengar, teckna telefonabonnemang eller hyra lägenhet.

Vad är dröjsmålsränta?

Det är den extra avgift du kan få betala om du inte betalar en skuld i tid. På fakturan måste det klart framgå att man kommer att ta dröjsmålsränta vid försenad betalning
Om ni inte från början har avtalat om betalningsdag, har säljaren rätt att ta ut dröjsmålsränta först från den 30:e dagen efter det att han skickat räkningen och meddelat att han kommer att ta ut dröjsmålsränta t.ex. "efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen".

Vad är inkasso?

Inkasso är ett påtryckningsmedel  som säljaren använder för att driva in en fordran.
Inkassoföretaget skickar då ett inkassokrav till dig med uppmaning att betala alternativt bestrida kravet före ett visst datum. Om köparen anser att något är fel, ska denne, gärna skriftligen anmärka på inkassokravet. En inkassoavgift får tas ut med max 180kronor.

Sidan uppdaterad: 2016-03-31

Hitta till konsumentrådgivningen