Oinloggad
Standardsida
Startsida Falkenbergs kommun

Borgerlig begravning

Begravningsväsendet hanteras i huvudsak av Svenska kyrkan. För dem som inte är medlemmar i Svenska kyrkan finns ett ombud med uppgift att se till så att deras intressen tillgodoses.

Alla som så önskar har rätt till en borgerlig begravning. För upplysningar om begravningsförrättare och vad som gäller vid en icke kyrklig begravning hänvisas till begravningsbyråerna

Sidan uppdaterad: 2016-03-31